Türkiye’de Japonya Çalışmaları -I (2012)

Türkiye’de Japonya Çalışmaları -IKonferans Kitabı I Kapak

Bu kitap,1868’den itibaren 20. yüzyıl boyunca dünya sahnesinde çok önemli bir öncü rolü olan Japon toplumunun, Türkiye’de ilk defa Japoncaya hakim genç bilim insanlarının çalışmalarına dayanan kapsamlı bir iç okuması olarak çığır açmaktadır. Kitap “2010 Türkiye’de Japonya Yılı” vesilesi ile 4-6 Haziran, 2010 tarihleri arasında “Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -I” başlığıyla düzenlenen akademik toplantıda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

Japonca ve diğer dillerdeki kaynaklara dayalı bu zengin araştırmalar Japonya’nın geçmiş ve bugününün basit Doğu-Batı, Din-Bilim gibi şablonlara sığmasının mümkün olmadığını gözler önüne sermektedir. Genç araştırmacıların felsefe, kültür, toplum, dil ve dilbilim, ekonomi ve iş kültürü, edebiyat, tarih konularında yapmış olduğu bu yeni ve özgün çalışmalar sayesinde küresel, bölgesel ve yerel unsurların sürekli karışımından oluşan Japon tecrübeleri, Türkiye’den dünyadaki Japonya Araştırmaları sahasına uzanmakta ve gelecekte Türkiye bağlamında Japonya üzerine yapılacak derinlikli karşılaştırmaların yolunu açmaktadır. Bu çalışmanın, Japonya ve Türkiye arasındaki bilimsel ve kültürel işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmasını, içinde yaşadığımız modern dünyanın kırılma noktalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olmasını ve gelecek için daha da yaratıcı ve verimli çalışmalara öncülük etmesini ümit ediyoruz.

(Arka Kapaktan)

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi (2012)

Reklamlar