Stratejik Liderlik ve Savaş Sanatı

Bes_Cember_onkapak

5 ÇEMBER
STRATEJİK LİDERLİK VE SAVAŞ SANATI
Şintoizm,Budizm ve Konfüçyüsçülük gibi kadim Uzakdoğu geleneklerinden beslenen Buşido ya da Savaşçının Yolu öğretisi, yüzyıllar içerisinde samurayların savaşçı düsturlarını belirlemiş ve dünya görüşlerinin temelini oluşturmuştur. 19.yüzyılın ortalarında meydana gelen Meiji devrimi ile bu düşünce sistemi eğitim yoluyla halka yayılmış ise de özellikle Japon yönetici elitleri için bir el kitabı olmaya devam etmiştir. Buşido ve Savaş Sanatı üretim ve markalaşma süreçlerinde olduğu kadar Japon şirketlerinin uzun vadeli güven oluşturma ve stratejik liderlik hedefleri açılarından da yol gösterici olmuştur. Savaş Sanatı günümüzde askeri okullarda olduğu gibi hatta belki de daha yoğun bir şekilde Harvard Business School dahil birçok Business Management okullarında ders olarak okutulmaktadır.
Bu derste temel olarak Miyamoto Musashi’nin 17.yüzyılda geliştirerek yazdığı “5 Çember” kitabında yeralan Toprak, Ateş, Su, Hava ve Boşluk prensiplerinden hareketle lider adayının stratejik düşünce, uzun vadeli plan yapma, araştırma, yaratıcı proje üretimi (Fikir – hazırlık – planlama – kaynak kullanımı – uygulama ) ve organizasyon yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Savaş Sanatında komutan veya stratejik liderin en önemli özelliğinin Jin yani “empati yeteneği” olduğu kabul edildiğinden empati çalışmanın ana konularından birini oluşturacaktır.

 

__________________________________________

 

Reklamlar